28. marts 2017

VoglToptec ultrakustikplade

VoglToptec ultrakustikplade

Pladen med integreret udlægningsvejledning, takket være om- og tværløbende skrue- og anslagsmellemstykker.
Eksakt jævnhed og enorm stabilitet til trods for den meget høje hulfladeandel på 33,9 %.