28. marts 2017

Vogl Akustikloft opbygning og funktion

VoglToptec med folie på bagsiden

Varianten, hvis dit Vogl Akustikloft skal være gennemstrømningstæt.

Du kender det sikkert: Der skal anbringes et ventilationssystem via loftet for at sørge for den påkrævede luftudveksling i objektet. Ofte skal
denne ventilation kun foretages via fugerne i kantområdet, så resten af loftet skal udføres gennemstrømningstæt. Til disse anvendelser findes
der nu den sikre og nemme løsning med systemet VoglToptec. Med folien, som bagsiden er beklædt med, bliver dit Vogl Akustikloft gennemstrømningssikkert
og forbliver alligevel akustisk effektivt. Så det er det ideelle produkt, hvis det færdige loft senere skal være gennemstrømningstæt.

Vogl akustikloft hulplade Reference Vogl Akustikloft

Lagopbygning for slutfinishen

Vogl Akustik system

Akustikpudsen sprøjtes tidsforskudt pletvis på pudsbærerdugen i tre separate sprøjteomgange, indtil der er opnået en ca. 3 mm pudslagstykkelse med åbne porer.

VoglToptec Akustik Nano SF

VoglToptec Akustik Nano SF
Akustiksprøjtepuds med
meget fin overfladestruktur,
kornstørrelse 0,5 – 0,8 mm

VoglToptec Akustik Color

VoglToptec Akustik Color
Gennemfarvet akustiksprøjtepuds
iht. RAL eller andre farvekort

 

VoglToptec ultrakustikplade

Pladen med integreret udlægningsvejledning, takket være om- og tværløbende skrue- og anslagsmellemstykker.
Eksakt jævnhed og enorm stabilitet til trods for den meget høje hulfladeandel på 33,9 %.

VoglToptec ultrakustikplade

Sikkerhed i systemet!

Komponenterne, der er perfekt afstemt i forhold til hinanden, er afprøvet i systemet og garanterer en unik bearbejdnings-
og resultatsikkerhed ved akustikpudslofter.

sikkekhed i akustik systemet

Hent brochuren: Akustikpudslofter VoglToptec